A Design&Build konstrukcióban rejlő üzleti lehetőségek

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény végrehajtási rendeleteként a 322/2015. Korm. rendelet a tervezésre és kivitelezésre egyaránt irányuló eljárástípus alkalmazását már csak kivételesen indokolt esetben engedélyezi az ajánlatkérők számára. 

A hatályos szabályozás kezdetén a Design&Build konstrukció kivételességét – tapasztalataink alapján – sokáig keresték az ajánlatkérők. A legtöbb esetben, élve annak lehetőségével, hogy uniós értékhatár alatt a tervezésre irányuló szerződéseik mentesülhetnek a közbeszerzési kötelezettség alól, az ajánlatkérők élesen igyekeztek elhatárolni egymástól a tervezési és kivitelezési feladatokat. 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól (2021. május 6.) a tervezésre és kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások alkalmazhatósága körében az alábbiakról rendelkezik:

„Lehetnek azonban olyan esetek, amikor kifejezetten hátrányos lenne a tervezés és kivitelezés elválasztása, például ha […] a kiviteli szintű tervek alapján történő kiírás túlzottan szűkítené a versenyt, vagy ha a projekt szerződésben vállalt befejezési határidejére tekintettel szükséges a tervezést és kivitelezést egy szerződésben odaítélni.”

Belátható, hogy mind a tervezési, mind pedig a kivitelezési feladatok teljesítésére megbízott szakvállalat más szempontok mentén igyekszik előre mozdítani a beruházást. Ezért nem ritka, hogy az ajánlatkérő mediálni kényszerül a felek közt vagy döntőbíróként kénytelen feloldani a kialakult érdekellentétet. 

Milyen előnyökkel járhat a Design&Build konstrukció az ajánlatkérő számára?

A Design&Build az együttműködés célját szem előtt tartva kínál hatékony közbeszerzési konstrukciót, annak érdekében, hogy egy beruházás valamennyi érintett fél megelégedéssel valósulhasson meg. A megvalósítási folyamatban ugyanis elengedhetetlen a tervezési és építési szempontok kölcsönös figyelembe vétele és érvényesítése. Ebben a konstrukcióban mind a tervezési, mind pedig a kivitelezési szakaszban eredményesebb az alternatív megoldások vagy építőipari alapanyagok alkalmazására vonatkozó javaslatok elfogadása. Abban az esetben pedig, ha a változtatási javaslatokat nem utólag kell átvezetni a terveken, illetve nem kell megállítani a kivitelezést új szempontok, tervhibák felülvizsgálata vagy a felelősségi körök rendezetlensége miatt, a vállalkozó közvetetten pedig az ajánlatkérő is költségmegtakarítást érhet el. Következésképpen a tervezési szakaszban érvényesíthető megrendelői szempontok és kivitelezési tapasztalatok mellett az utólagos módosítási igények is minimalizálhatók, sőt, akár egymással párhuzamosan is haladhatnak munkafolyamatok akadályoztatás nélkül, a költségek mellett ezzel csökkentve a beruházás megvalósításának az időigényét.

A Design&Build konstrukció alkalmazása előtt azonban feltétlenül mérlegelendő, hogy melyek azok az előnyök, melyekhez más beszerzési formát alkalmazva nem jut hozzá az ajánlatkérő, illetve adott projekt megvalósítási körülményei között mindezen előnyök valóban meghaladják-e a konstrukcióban rejlő hátrányokat. 

Kapcsolat

iroda

1031 Budapest, Záhony u. 7. MA. ép. III. emelet